För att komma åt installationsmenyn måste laddningsrobotens ström stängas av och på igen. Den är bara aktiv en kort stund (5-30 min beroende på SW-version).

Användarmenyn aktiveras å andra sidan genom att trycka på knappen i 5 sekunder.

OBS! Om du har en nyinstallerad laddbox med gammal programvara kan det finnas skillnader mellan wifi-gränssnittet och vad du ser i användar- och installationsguiden. 

Ny funktionalitet kommer att implementeras kontinuerligt via automatisk programuppdatering.

Hittade du svaret?